"Wij willen niet bidden veur brune bonen" en daarom onderzoeken wij van de Stichting VMBO Talent de mogelijkheden om tot een nieuwe school te komen. Een school die een thuis biedt aan leerlingen die van nature graag werken aan hun toekomst en leren op een manier waar hun hart naar uitgaat, aansluitend bij hun talenten en manier van denken / wijze van onderzoeken. Leren 'Wat de pot schaft' is niet wat ons daarbij voor ogen staat. In plaats daarvan willen wij graag gaan voor een ontwikkeling van leerlingen en onszelf vanuit de leergierigheid waar iedereen mee geboren wordt... om te leren praten, lopen, enzovoorts. Enzó verder vanaf dag 1.

 

Wat wij ons voor ogen zien in weerwil van het beeld dat velen dan misschien hebben van het VMBO... (alsof daar uitsluitend en alleen ongemotiveerde leerlingen geschikt voor zouden kunnen zijn ?):

Een grote ruimte waar... vijf VMBO-ers samen werken aan een rapportage van hun bedrijfsbezoek die ochtend; een groep derdejaars in een andere hoek bezig is een gedicht van Shakespeare te vertalen; twee leerlingen op hun PC een onderzoek doen naar de leeftijdsopbouw van hun stadswijk; een mentor in een tweegesprek feedback geeft op de leerdoelen van een leerling; een derde- en vierdejaars samen controleren of de formule echt wel klopt met de praktijk; een leerling belt om een afspraak te maken met de etaleur die haar coacht en waar een tweedejaars ondertussen het portfolio voorbereidt om die avond aan zijn/haar ouders te presenteren. Kortom, een ruimte waar VMBO-ers uit vier leerjaren, tegelijkertijd, met elkaar of zelfstandig en al dan niet met rugdekking van ... in ieder geval gemotiveerd en met plezier aan het werk zijn!

 

En ja, zo kan het gaan, weten wij uit jarenlange ervaring.
Jongeren die niet willen leren en dus naar school gaan omdat het
moet
en... alsof zij zich dus niet graag verder zouden willen ontwikkelen (?) ... zijn wij nog niet tegen het lijf gelopen.