Geen denken aan, zoals ons rond 2012 ook "Bid nie veur brune bonen" helder voor ogen stond. Vast van plan om de mogelijkheden om tot een nieuwe school te komen te onderzoeken... en met oog daarop de Stichting VMBO Talent in het leven hebben geroepen.
Vóór een school om een thuis te bieden aan leerlingen die van nature graag werken aan hun toekomst en leren op een manier waar hun hart naar uitgaat, aansluitend bij hun talenten en manier van denken / wijze van onderzoeken. Zó stelden wij ons voor, 'leren wat de pot schaft' nu eenmaal niet bepaald ons ding. In plaats daarvan wilden wij liever gaan voor een ontwikkeling van leerlingen en onszelf vanuit de leergierigheid waar iedereen mee geboren wordt... om te leren praten, lopen, enzovoorts. En zó verder vanaf dag 1.


Wat wij voor ogen hadden, (in weerwil van het beeld dat velen misschien hadden, hebben en/of houden van het VMBO, 'alsof daar uitsluitend en alleen ongemotiveerde leerlingen geschikt voor zouden kunnen zijn' (?))... was:
Een grote ruimte waar vijf VMBO-ers samen werken aan een rapportage van hun bedrijfsbezoek die ochtend; een groep derdejaars in een andere hoek bezig is een gedicht van Shakespeare te vertalen; twee leerlingen op hun PC een onderzoek doen naar de leeftijdsopbouw van hun stadswijk; een mentor in een tweegesprek feedback geeft op de leerdoelen van een leerling; een derde- en vierdejaars samen controleren of de formule echt wel klopt met de praktijk; een leerling belt om een afspraak te maken met de etaleur die haar coacht en waar een tweedejaars ondertussen het portfolio voorbereidt om die avond aan zijn/haar ouders te presenteren. Kortom, een ruimte waar VMBO-ers uit vier leerjaren, tegelijkertijd, met elkaar of zelfstandig en al dan niet met rugdekking van ... in ieder geval gemotiveerd en met plezier aan het werk zijn!

Zó had het met onze 'nieuwe school' kunnen gaan, weten wij uit jarenlange ervaring en na dit samen met de ll-en ook te hebben laten zien en bewezen op het voormalige Vader Rijn College in Utrecht. (Vanaf 2003 t/m 2010).
Spijtig genoeg heeft het er uiteindelijk niet van mogen komen vanwege een nogal onverwachte en ook wat vreemde wijziging van de spelregels
door OCW op het aller aller laatste moment - (door toenmalig staatssecretaris Sander Dekker van de VVD, notabene een maand voor de sluitingsdatum van nieuwe inschrijvingen per november 2015) - en terwijl De Amsterdamse Mavo er eerder op basis van exact hetzelfde onderzoek gelukkig nog wel doorkwam.
Om de geschiedenis verder echter niet getreurd, willen wij
iedereen met creatieve plannen veel succes wensen... en/of want, vergeet daarbij niet...                                (Ps. De quotes onderaan geven vaak een link).