Uit de dagelijkse praktijk van een school blijkt steeds weer dat de docenten en de niet te onderschatten ondersteuners bepalend zijn voor de kwaliteit van het onderwijs en de ontwikkeling van de leerling. Al het beleid dient daarom in het teken te staan van de ontwikkeling van talenten van leerlingen én medewerkers.

Om optimaal gebruik te maken van de kwaliteiten van alle medewerkers gaat de school uit van een personeelsbeleid dat ruimte biedt aan persoonlijke ontwikkeling voor iedereen. Alle medewerkers worden betrokken bij het beleid en de koers van de school. Beleidsbepaling en besluitvorming vindt plaats zoals beschreven in het organisatiemodel.

Alle medewerkers hebben verschillende rollen: van mentor, expert en/of die van begeleider, en daarnaast ook een onderwijsondersteunende en beleidsbepalende taak. De kwaliteit van de uitvoering van taken en verantwoordelijkheden zijn bepalend voor de inschaling, niet de functie noch de anciënniteit.

Omdat samenwerkend leren de beste resultaten oplevert en de meeste voldoening geeft, kiest 'de school voor ogen' ervoor om meerdere mensen in te zetten binnen de ateliergroepen... Zodat er van elkaar kan worden geleerd en de vele diverse talenten kunnen worden ontdekt.