Ons visiedocument mag inmiddels gedateerd blijken, hier en daar door de tijd ingehaald en het wetsvoorstel 'MRvNS' - Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen - er inmiddels dus door vanaf 1 nov. '20 voor het VO en vanaf 1 feb. '21 voor het BO.
Na ons vanaf 2012 ingespannen te hebben voor herzieningen, kijken wij uit naar mensen om het stokje aan over te dragen. Mocht de Stichting Luminar College | LUX - met op een school toegesneden statuten - m.a.w. en bijvoorbeeld goed van pas kunnen komen, dan horen wij het graag. ... En/of, waarmee en waarbij wij als oudgedienden eventueel nog een hand aan het bed toe kunnen steken ? (Want met alle plezier !).

Met hartelijke groet ... en niet vergeten...                            (De quotes onderaan geven dus vaak een link... check nog even als je wilt 😉).