Kijk vooral ook eens om naar: 'MRvNS - Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen' !
Een wetsvoorstel waarbij de Inspectie van Onderwijs er aan 'de voorkant' veel meer over te zeggen krijgt of een school - (plannen voor een school) - aan de kwaliteitseisen voldoet, kan voldoen:
Op dinsdag 1 oktober 2019 is het door de Tweede Kamer aangenomen !
Het gehele wetsvoorstel met bijbehorende stukken vindt u hier. (De stemmingsuitslagen zijn daar ook beschikbaar).

Laatste nieuws d.d. 9 april 2020:
Helaas heeft de Coronacrisis ook hier gevolgen en loopt het wetsvoorstel vertraging op. Besloten is om de feitelijke inwerkingtreding (het stichten van scholen in de nieuwe systematiek in de praktijk) niet dit jaar van start te laten gaan. Ook niet als de behandeling in de Eerste Kamer nog voor 1 juni plaats kan vinden. Met het oog op de voorbereiding die nog nodig is, zoals regelingen die nog van kracht moeten worden, een advieskader dat moet worden ingesteld en met name de tijd die initiatiefnemers, gemeenten, bestaande besturen en alle andere betrokkenen nodig hebben om goed voorbereid van start te gaan, rest er te weinig tijd. Het eerstvolgende moment waarop de nieuwe systematiek van start kan gaan is opgeschoven naar 1 juni 2021.
(Via deze link kunt u de vragen (en de antwoorden van minister Slob) van de Eerste Kamer terugzien).

Daarnaast zijn de doelstellingen en inzichten van TOO - Taskeforce Ontwikkelingsgericht Onderwijs een aanrader om naarom te kijken !