En kijk hierbij vooral ook om naar: 'MRvNS - Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen' !
Een wetsvoorstel waarbij de Inspectie van Onderwijs er aan 'de voorkant' veel meer over te zeggen krijgt of een school - (plannen voor een school) - aan de kwaliteitseisen voldoet, kan voldoen:

Op dinsdag 1 oktober 2019 is het door de Tweede Kamer aangenomen !

Er is daarbij ook gestemd over de ingediende amendementen en moties.
De belangrijkste wijzigingen zijn:

-      Het marktonderzoek mag alleen in bepaalde gevallen worden ingezet om de belangstelling te meten. Welke gevallen dat zijn, moet nog worden uitgewerkt.
-      De initiatiefnemer moet in de aanvraag ook beschrijven hoe de school kan bijdragen aan het tegengaan van segregatie, hoe de school omgaat met de vrijwillige ouderbijdrage, hoe de school verwacht te gaan samenwerken met kinderopvang en hoe de school uitvoering geeft aan de Wet medezeggenschap op scholen.
-      De gemeente kan haar zienswijze kenbaar maken over de komst van een nieuwe school.

Het gehele wetsvoorstel met bijbehorende stukken vindt u hier. (De stemmingsuitslagen zijn daar ook beschikbaar).

Update laatste nieuws d.d. 26 mrt 2020:
De eerste kamer zou op 31 maart over het wetsvoorstel spreken, (met een terugvaloptie naar 7 april), terwijl iedereen zal begrijpen - hoewel de inwerkingtreding per 01-06-2020 hiermee in gevaar is gekomen - dat de behandeling tot nader order is uitgesteld. Een nieuwe datum is nog niet bekend.
(Via deze link kunt u de vragen (en de antwoorden van minister Slob) van de Eerste Kamer terugzien).