Een kind, een mens zal van jong tot oud meer gemotiveerd raken en zich gelukkiger voelen wanneer het gezien en gewaardeerd wordt, en de ruimte krijgt om te werken vanuit eigen sterke kanten. Interessant hierbij zijn ook de uitkomsten van onderzoeken naar veranderingen in de hersenen van adolescenten waar wij ons graag op willen richten. Zie bijvoorbeeld uit het nieuwsarchief van de Universiteit Leiden: Puberende hersenen.

Het onderwijs waar wij voor willen gaan moet (daarom, met oog daarop) minstens voldoen aan de onderstaande kwaliteiten.

 

Een goede (VMBO) school

  • is een lerende gemeenschap, waar leerlingen van alle leerjaren en niveaus van elkaar en van docenten leren,

  • stimuleert samenwerking van leerlingen en docenten en docenten onderling,

  • speelt in op de verschillende leerstijlen van leerlingen,

  • biedt kennis en bekwaamheden die op de praktijk zijn gericht,

  • biedt de leerstof in samenhang aan,

  • start bij de talenten die iedere leerling heeft en niet bij tekortkomingen,

  • zorgt dat leerlingen met grote regelmaat feedback krijgen op behaalde resultaten en leren te reflecteren op hun functioneren,

  • zorgt dat docenten leerlingen niet alleen herkennen, maar ook kennen,

  • biedt ruimte voor het vaststellen van beroepsrichting en niveau op het juiste moment,

  • maakt de leeromgeving groter dan de school.

 

Inspiratie putten wij bijvoorbeeld uit de 'zeven leidende principes voor goed onderwijs' van het NIVOZ, het Nederlands Instituut voor Opvoeding en Opvoedingszaken en initiator van platform hetkind.org, plus High Tech High in San Diego als ook De School in Zandvoort.