Het is een bewuste keuze om te willen werken met grotere groepen leerlingen onder begeleiding van een aantal – tenminste drie – docenten. Op die manier is er meer flexibiliteit in aanbod van lesstof en begeleiding en zal er nauwelijks of geen sprake zijn van urenuitval. Leerlingen van verschillende niveaus en uit verschillende leerjaren werken samen aan thema's en opdrachten.

Leerlingen leren opbrengstgericht. Met hun mentor hebben zij iedere twee weken een reflectiegesprek. Daardoor krijgen zij duidelijk in kaart welke vaardigheden en kennis zij inmiddels bezitten en welke niet. Zo kunnen zij hun eigen leerdoelen formuleren. De reflectiegesprekken vormen een wezenlijk onderdeel van het leerproces, want het werken aan opdrachten en thema's, of het volgen van gerichte instructie is alleen zinvol wanneer leerlingen hun eigen doel(-en) goed voor ogen hebben.