Leerlingen krijgen de instructie aangeboden die hen op dat moment past, terwijl anderen de mogelijkheid hebben om onder begeleiding verder te werken. De gelaagde samenstelling van groepen zorgt er voor dat een getalenteerde leerling op eigen niveau kan doorwerken en zich sneller en verder kan verdiepen. Kennisoverdracht tussen leerlingen onderling wordt aangemoedigd, sinds uit kunnen leggen aan anderen helpt om nog beter te (gaan) begrijpen.