Delen van de dag werken de leerlingen met een (beperkte) keuzevrijheid aan opdrachten. De keuze is niet óf ze werken, maar waaraan ze werken. Bij het werken aan opdrachten (en thema’s) houden docenten rekening met niveauverschillen. Er kan gewerkt worden op drie niveaus. Zo kunnen leerlingen van verschillende niveaus samenwerken aan eenzelfde thema en van elkaar leren. Hogere-jaars laten meer verdieping verdieping zien.

De inhoud van de opdrachten kan vakspecifiek zijn, maar de uitdaging zit vooral in vakoverstijgende opdrachten, waarbij leerlingen theoretische kennis in de praktijk ten uitvoer brengen. De producten van deze opdrachten worden vakinhoudelijk, procesmatig en vormtechnisch van feedback voorzien en gebruikt als startpunt voor nieuwe doelstellingen van leren.

De school zoekt de samenwerking met instellingen en bedrijven om levensechte opdrachten te verwerven en uit te laten voeren. Dat levert een extra dimensie op voor het leerrendement. Daarnaast krijgen leerlingen de gelegenheid om ‘meer van de wereld’ te zien en te werken aan communicatieve vaardigheden buiten hun bekende netwerk.