Kerndoelen en eindtermen van verschillende vakken biedt de school binnen een thema in samenhang aan. Zo kan het zijn dat leerlingen in een week alleen maar bezig zijn met een thema uit het vakgebied Mens & Natuur (bijvoorbeeld een combinatie van biologie en natuurkunde). Een daarop volgende week kunnen ze uitsluitend werken met een thema uit het vakgebied Mens & Maatschappij (bijvoorbeeld een combinatie van economie, aardrijkskunde en maatschappijleer).