Samenwerkend leren blijkt het meest effectief. De leerlingen werken daarom het grootste deel van hun vierjarige opleiding in groepen van gemengde samenstelling. Het eerste trimester van de schooltijd is hierop een uitzondering. Beginnende leerlingen werken het eerste trimester in een eigen groep, de instroom, aan kennismaken met elkaar, de school, het 'nieuwe onderwijs'.


In het laatste trimester bereiden de vierdejaars zich in een aparte groep, de uitstroom, voor op het examen en het vervolgonderwijs.


In de tussenliggende jaren maken de leerlingen deel uit van een gemengde mentorgroep. Iedere mentorgroep wordt samengesteld uit leerlingen met flankerende leerstijlen, (Kolb / Vermunt), en vier leerjaren van alle niveaus. De dagopening en dagsluiting en een aantal algemeen vormende vakken (zoals Nederlands, Engels, Wiskunde / Rekenen) vinden plaats in de mentorgroep.

Een deel van de dag werken de leerlingen in ateliergroepen. De ateliergroepen bestaan uit drie mentorklassen (60 leerlingen). Werken aan praktijkvakken, opdrachten en themawerk vindt plaats in deze ateliergroep.

De omgeving, (ouders, bedrijfsleven en maatschappij), wordt nauw bij het onderwijs betrokken.