Een deel van de dag werken de leerlingen in ateliergroepen bestaande uit drie mentorklassen (60 leerlingen). Werken aan praktijkvakken, opdrachten en themawerk vindt plaats in deze ateliergroepen. De term ‘ateliergroep’ is niet voor niets gekozen. Deze staat voor creativiteit en het afleveren van producten en diensten met kwaliteit.

Om leerlingen ook met andere leerstijlen dan de eigen voorkeursstijl in aanraking te laten komen, zijn de ateliergroepen samengesteld uit mentorklassen met verschillende leerstijlvoorkeuren. Op die manier doorlopen de leerlingen alle leerstijlen.

De ateliergroepen kunnen onderling verschillen in, bijvoorbeeld, sectorkeuze.