De school betrekt ouders bij het leerproces van hun kinderen. Dat gebeurt onder meer door de leerlingen aan hun ouders te laten presenteren over hun voortgang. Uiteraard houden docenten de ouders op de hoogte van de ontwikkeling van hun kind... juist ook wanneer het goed (!) gaat.

De school betrekt het bedrijfsleven bij het onderwijs door middel van stages en bedrijfsbezoeken. Contacten met het bedrijfsleven worden geïntensiveerd als dat voor het ontwikkelingsproces van een leerling wenselijk en passend is. Het bedrijfsleven wordt in school gehaald, bijvoorbeeld door te werken in mini-ondernemingen en met coaches. Professionals 'van buiten' kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het onderwijs.