Het eerste trimester (de instroom) staat in het teken van kennismaken met en wennen aan het vervolgonderwijs dat zo anders is dan leerlingen op de basisschool gewend zijn.

Eerstejaars werken tot de kerstvakantie in een eigen groep, onder leiding van een beperkt aantal docenten en instroommentoren. De leerling went in dit trimester aan de nieuwe school, docenten maken kennis met de leerling, observeren hen en testen hen op hun leerstijl (Kolb / Vermunt) en intelligentie (Gardner).

Persoonlijke kenmerken, testresultaten rond leerstijl en intelligentie bepalen in welke mentorklassen de eerstejaars na de kerstvakantie worden ingedeeld. De indeling geschiedt in overleg met leerling en ouders.