Na de kerstvakantie (na de instroomperiode) gaan de eerstejaars naar een gecombineerde mentorklas met twee hogere leerjaren. Samenwerkend leren blijkt namelijk het meest effectief.
Deze mentorklas blijft een compleet kalenderjaar bijeen. Bij de samenstelling van de mentorklassen wordt de homogeniteit gezocht in de leerstijlen (Kolb en Vermunt). In de mentorklassen (20 leerlingen) zitten leerlingen met leerstijlen die dicht tegen elkaar aanliggen, (flankerende leerstijlen).

Het volgen van algemeen vormende vakken (zoals Nederlands, Engels en wiskunde/rekenen) vindt plaats in de mentorgroep, dus in de comfortzone van de leerling. Op die manier kunnen de leerlingen de lesstof makkelijker en sneller in zich opnemen.