Leerlingen uit jaar 4 gaan zich na de kerstvakantie in 'de uitstroom' voorbereiden op hun eindexamen.
Zij verlaten dan hun mentorklas waar ze ruim drie jaar in hebben deelgenomen en krijgen begeleiding van gespecialiseerde uitstroommentoren. Deze mentoren zijn al vanaf het begin van het vierde jaar actief bezig om de vierdejaars te ondersteunen bij hun keuzes voor het vervolgonderwijs. Zij zijn bekend met de uitstroommogelijkheden en kijken met iedere leerling welk pad het beste aansluit bij zijn of haar talent en de interesse. Vakdocenten bereiden de leerlingen voor op hun examens.