Omdat leerlingen al vanaf de eerste klas vanuit hun talenten leren werken, krijgen zij beter inzicht in het beroep en de opleiding die bij hen past. Dit zorgt voor gemotiveerde leerlingen en voorkomt uitval in het MBO.

De school die wij voor ogen hebben, biedt leerlingen de kans om in de eerste drie jaar al hun talenten en interesses te ontdekken en te ontwikkelen. Leerlingen krijgen volop de ruimte om de verschillende sectoren en beroepen te onderzoeken door Loopbaan Oriëntatie Begeleiding (LOB), waarbij een actieve rol is weggelegd voor partners uit het bedrijfsleven, MBO-partners en maatschappelijke instellingen. Een leerling kan de keuze voor een sector en niveau uitstellen tot aan de kerstvakantie in jaar 4. Leerlingen die al snel weten welke kant zij op willen, krijgen alle ruimte en vrijheid om hun talenten binnen de sector van hun keuze te ontwikkelen.

De uitstroommentoren onderhouden contacten met de MBO-partners en begeleiden de beroepsstages in leerjaar 3 en 4. Zo opteert de school voor een weloverwogen doorstroom van gemotiveerde en startklare leerlingen naar het MBO.