Ons visiedocument mag inmiddels gedateerd blijken, hier en daar door de tijd ingehaald en het wetsvoorstel 'MRvNS' - Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen - er inmiddels door. (Vanaf 1 nov. '20 voor het VO en vanaf 1 feb. '21 voor het BO).
Na ons vanaf 2012 ingespannen te hebben voor herzieningen, kijken wij uit naar mensen om het stokje aan over te dragen. Mocht de Stichting Luminar College | LUX - met op een school toegesneden statuten - bijvoorbeeld goed van pas kunnen komen, dan horen wij het graag.

Met hartelijke groet ... en niet vergeten...                            (De quotes onderaan geven dus vaak een link... check nog even als je wilt ?).