Gelijkwaardigheid in de omgang met elkaar is een belangrijke waarde. We werken vanuit gezamenlijke afspraken en vanuit eigen (begeleide) verantwoordelijkheid.

Zelfrespect ontwikkelen leerlingen alleen door te ervaren dat anderen dat ook voor hen hebben. Uitsluiting, op welke grond dan ook, wordt niet getolereerd. Dat betekent dat leerlingen anderen niet voor schut zetten, uitlachen of misbruik maken van hun macht, maar ook dat ze zichzelf niet als slachtoffer opstellen. Mocht dit soort gedrag desondanks voorkomen, dan wordt dat door leerlingmediatoren met de desbetreffende leerling(en) besproken, onder toeziend oog van docenten.
De verhouding tussen docent en leerling is niet autoritair, maar gaat uit van gelijkwaardigheid. Hierbij is er veel ruimte voor de meningen en ideeën van de leerlingen, maar leren zij ook van mensen die meer doorgewinterd zijn.