Leerlingen die zich onveilig voelen kunnen niet leren, omdat ze tijd en aandacht moeten besteden aan ‘overleven’. Wanneer mensen zich veilig voelen, gaan ze dingen ondernemen, uitproberen en leren. Daar voelen wij van nature voor.

Wij kiezen er daarom voor om leerlingen gedurende hun schooltijd zoveel mogelijk in dezelfde vertrouwde groep te laten.
Jaarlijks stromen eerstejaars in en vierdejaars uit. Twee vaste mentoren begeleiden de groep. Alleen het eerste trimester en het laatste half jaar van de vierjarige schooltijd wijken van dit concept af.
De leerlingen maken afspraken over hun wijze van omgaan met elkaar; wat vinden ze wel of niet goed. Docenten hanteren de afspraken. De afspraken zijn niet opgelegd of toevallig ontstaan. Hieraan liggen algemene waarden ten grondslag die sociaal gedrag bevorderen. Bij het nastreven van dit sociaal gedrag zijn wij ons er terdege van bewust dat de leerlingen, in grote steden met meerdere culturen binnen een school, verschillend aankijken tegen het omgaan met regels (piramide van Maslov versus de piramide van Pinto).