Dat is waar wij voor willen gaan: Onderwijs toegesneden op de unieke leerling ! Waarbij wij er bewust voor kiezen om juist ook met grotere groepen leerlingen tegelijk te werken - (zoals in de grote mensen-wereld) - onder begeleiding van mensen die hun strepen op een zo breed mogelijk terrein binnen de samenleving hebben verdiend.

Leerlingen krijgen in wisselende samenstelling instructie aangeboden die op dat moment het beste past, terwijl anderen de mogelijkheid krijgen verder te werken. Deze constructie zorgt er voor dat iedere leerling op eigen niveau kan werken. (... Zich evt. sneller of juist later kan verdiepen).

In plaats van homogeniteit in leerjaar en/of niveau wordt bij de samenstelling van de mentorklassen de homogeniteit voornamelijk gezocht in de leerstijl. Hierbij hanteert de school de leerstijlen van Kolb en Vermunt als uitgangspunt. Zo kunnen docenten hun leerlingen bedienen op hun voorkeursleerstijl en intelligentiestijl. Algemeen vormende vakken (zoals Nederlands, Engels, Wiskunde/Rekenen, etc.) vinden plaats in de comfortzone van de leerling. Deze tekst is doorgehaald omdat wij er inmiddels - een jaar of wat later - onze vraagtekens bij hebben of de homogeniteit moet worden gezocht in de leerstijl... in de leerstijlen van Kolb en Vermunt ? - (Hou dit a.u.b. bij verder lezen in het achterhoofd).
(Onderwijs mag bestaan bij de gratie van voortschrijdend inzicht... Terwijl je er ook voor moet waken om niet keer op keer te roepen zo van "Hee jongens en meisjes, we gaan het dit jaar weer helemaal anders doen").

Iedere leerling heeft regelmatig (iedere twee weken) reflectiegesprekken met één van haar/zijn mentoren. Zo krijgen de ll-en duidelijk in kaart welke vaardigheden en kennis zij inmiddels bezitten en kunnen er nieuwe leerdoelen worden geformuleerd.

De leerlingen kunnen zich breed oriënteren en hoeven pas in de loop van het vierde leerjaar een keuze te maken voor hun vervolgonderwijs. Leerlingen die al snel weten welke kant zij op willen, krijgen alle ruimte en vrijheid om hun talenten binnen de sector van hun keuze te ontwikkelen.