Leerlingen worden begeleid door twee mentoren die tweewekelijks een persoonlijk gesprek hebben met de leerling over de leerdoelen, leerwensen. De mentoren onderhouden de contacten met de ouders.

Leerlingen begeleiden ook elkaar. De school kiest er bewust voor om met grotere groepen leerlingen tegelijk te werken. In die groepen zitten leerlingen uit verschillende leerjaren en van verschillende niveaus. Zij werken samen aan thema’s en opdrachten en kunnen, zodoende, van elkaar leren. We moedigen kennisoverdracht tussen leerlingen onderling sterk aan: ‘Als ik iets goed kan, dan wil ik dat graag met anderen delen’.

Leerlingen krijgen ruimte en kansen om initiatieven te nemen. Ze worden gestimuleerd om zo veel mogelijk zelf te onderzoeken en zelf hun problemen op te lossen. Verschillen van mening of conflicten worden opgepakt door leerlingmediatoren. Onder toeziend oog van docenten spreken zij met de betrokken leerling(en) om tot oplossingen te komen. Zij doen dat op basis van door henzelf opgestelde regels.

Ook participeren zij op basis van hun talenten in het reilen en zeilen van de school, in coachende rollen, in het meedenken over beleid en in het organiseren van activiteiten.